Loading color scheme

Erfgoed Klusbrigade metselt laatste deel van monument 2020

 

 
 
 
  
 

WINTERSWIJK - De linker kant van het monument heeft op vrijdagmiddag 28 februari zijn 'hoogste punt bereikt'. Die kant zal uiteindelijk een hoogte van ongeveer 1,50m. krijgen. Er zijn meer dan duizend stenen in dit deel verwerkt.

Bij de meeste gemetselde muren van bijvoorbeeld huizen, kun je wel een patroon zien. Dat is hier niet het geval. "We metselen deze stenen in 'wild verband' en naar eigen inzicht", vertelt één van de vrijwillige metselaars. "Het heeft onder andere te maken met de afmetingen van naamplaten die op heel veel verschillende plekken in de muur zijn gezet. De plek van de 'scheuren' die bewust in de muur gemaakt worden, bepalen we trouwens ook 'in het werk'. Zo noemen we dat als we de tekening niet op de millimeter aan kunnen houden", legt hij verder uit. De metselaars werken hard verder aan het rechter deel, dat ongeveer 2,20m hoog gaat worden. Ze hebben nog een paar dagen.

Bij het deel van de muur dat klaar is, worden nu de metselprofielen al weggehaald. Rechts wordt nog gemetseld en daar moeten ze dus blijven staan. Alle plekken die achter de weggehaalde profielen zaten, moeten nu met specie opgevuld gaan worden. Een bijkomende uitdaging is het op kleur mengen van de specie. De specie heeft niet overal dezelfde kleur en zal dus steeds aangepast moeten worden.

Het eind van het hele project komt langzamerhand in zicht. Over een maand is de onthulling en vóór die tijd moet het monument nog op het mevrouw Kuipers-Rietbergplein neergezet worden. Ook moeten de metselaars daar ter plekke de twee delen aan elkaar vastmaken. "We zijn heel blij dat we nu kunnen zeggen dat het op tijd klaar zal zijn", zegt een vrijwilliger. "Er zaten hier en daar best wat haken en ogen aan en er waren wat onverwachte uitdagingen, maar het gaat lukken. Het is wel vrijwilligers werk, maar dat maakt het niet vrijblijvend, daar zijn we ons wel van bewust."

 
 

Afbeelding

Programma onthulling Monument 2020

 

 
 
 


WINTERSWIJK - Op dinsdag 31 maart aanstaande om 17.00 uur, precies 75 jaar na de bevrijding van Winterswijk, wordt het Monument 2020 aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk onthuld door nabestaanden van de 96 slachtoffers. Omdat het voor het bestuur van de Stichting ondoenlijk is, om alle namen en adresgegevens van de nabestaanden te achterhalen, wil het bestuur via de pers en de sociale media de nabestaanden hiervoor uitnodigen en informeren.

Het programma van de onthulling ziet er in grote lijnen als volgt uit: 16.45 – 16.55 uur verzamelen bij het monument. Beiaardier Wim Ruessink zal het carillon van de Jacobskerk bespelen. Van 16.55 – 17.00 uur wordt de grote klok geluid.
Vanaf 17.00 uur: Toespraken van onder andere door burgemeester Bengevoord en de voorzitter van de Stichting Monument 2020 Hans Tenbergen. De KWOV zal voor de muzikale omlijsting zorgen.
Na de onthulling van het monument door enkele nabestaanden zullen de 96 namen van de slachtoffers door leerlingen van een basisschool opgelezen worden.
Aansluitend is er voor nabestaanden en andere genodigden gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje bij La Promenade na te praten. Aansluitend is er 's avonds in De Storm gelegenheid om het Bevrijdingsconcert van de KWOV bij te wonen. Kaarten kunnen worden aangevraagd via infomonument2020@gmail.com. Het aantal kaarten is beperkt.
Financiële bijdragen zijn nog welkom op bankrekeningnummer NL28 INGB 0009407352 ten name van Stichting Monument 2020. Zie ook www.stichtingmonument2020.nl.

Erfgoed Klusbrigade krijgt eigen plek bij de Venemansmolen

Erfgoed Klusbrigade vindt onderdak bij Venemansmolen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vrijwilligers helpen ook mee aan bouw Monument 2020

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De Erfgoed Klusbrigade is ongeveer een jaar geleden opgericht om cultuurhistorisch waardevolle kleine objecten op te knappen. Kippenhokken, waterputten, aardappelschuren, hooibergen, bakovens en wevershuisjes zijn voorbeelden van bouwwerken, waar de vrijwilligers van de Klusbrigade zich voor willen inzetten. Daarvoor worden ook voorbereidende werkzaamheden binnen uitgevoerd. In de Adviescommissie Cultuurhistorie van donderdag 24 oktober vertelde Hennie Renskers van de Erfgoed Klusbrigade, dat voor dit werk een ruimte bij de Venemansmolen zal worden gecreëerd.

Nieuwe kaploods bij de molen
René te Selle, bestuurslid van de Venemansmolen, vertelde dat er een soort kaploods bij de molen zal worden gebouwd. Een bouwaanvraag zal hiervoor binnenkort worden ingediend. Ook zal het bestemmingsplan er voor moeten worden aangepast. "Het ontwerp is in lijn met wat al met de adviescommissie is besproken", zei Te Selle. Roger Crools, die namens het Gelders Genootschap in de commissie zit, noemde het "een mooie aanvulling van het erf". De Erfgoed Klusbrigade heeft nu een ruimte in een oud bedrijfspand. "We zochten een eigen plek om met de groep vrijwilligers te kunnen te werken", zei Renskers. "Niet alleen een dak boven het hoofd, zodat je droog zit, maar ook met verwarming, toilet en water." Hij verwacht met zo'n goede eigen ruimte ook meer aanloop te krijgen. De Klusbrigade kan dan tevens kleine werkzaamheden in en bij de Venemansmolen uitvoeren.

Monument 2020
In de commissie werd eveneens bekend gemaakt dat de Erfgoed Klusbrigade zal helpen bij het bouwen van het Monument 2020. Dit wordt gebouwd naast het monumenten voor de Joodse oorlogsslachtoffers tegenover het oude raadhuis. Het is bedoeld om 95 niet Joodse Winterswijkers te herdenken, die door de terreur van de Duitse bezetters zijn gesneuveld. "Daar zitten grote verzetshelden tussen, maar ook "gewone" slachtoffers. Ik heb er veel contact over gehad met de nazaten. Die vinden het heel bijzonder dat ze op het monument komen. Veel familieleden vonden het treurig dat hun familie nooit werd genoemd." Hans Tenbergen lichtte het plan toe aan de commissieleden. Hij is blij dat de eerste aanvraag om het monument te realiseren meteen resultaat heeft gehad. De bouwvergunning is door de gemeente zelfs al verleend. Het monument wordt op 31 maart 2020, de dag waarop Winterswijk 75 jaar geleden werd bevrijd, onthuld. "Dan staan bij een herdenking alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Winterswijkers bij elkaar."