Loading color scheme

20 nieuwe insectenhotels in het buitengebied

 

‘We hopen op een goede bezetting’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Met twintig extra hotels erbij in de buurtschappen wordt het vast nog drukker in Winterswijk. Het gaat hier echter niet om gewone hotels, maar om onderkomens voor insecten. Voor het landschap erg belangrijk. Het aantal insecten neemt sterk af en dat is geen goed nieuws voor het ecologisch evenwicht. Insecten zorgen onder meer voor de bestuiving van bloemen en fruitbomen. Daarom heeft de Stichting Buurtschappenvisie, in overleg en samenwerking met de Stichting Waardevol Cultuurlandschap en de gemeente Winterswijk, ervoor gezorgd dat er twintig insectenhotels worden geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen en gemaakt door de Erfgoed Klusbrigade.

Insectenhotels
Insecten zijn onmisbaar in de natuur. Ze maken een wezenlijk onderdeel uit van de ecologische kringloop en de biodiversiteit. Insecten zorgen voor de bestuiving van diverse planten, maar zijn ook voedsel voor vogels. De laatste jaren hebben insecten het moeilijker. Dat komt niet alleen door landbouwgif, plagen en ziektes. In tuinen zijn minder nestel- en overwinterplekken beschikbaar. Rommelige plekjes waar ze in kunnen huizen, zijn er steeds minder. De verstening neemt toe! Het hotel is een schuilplaats voor veel soorten insecten. Ze worden in allerlei soorten en maten gemaakt en zijn momenteel erg populair. Lieveheersbeestjes en vlinders maken er gebruik van, evenals solitaire bijen en wespen. Het is ook een fijne overwinteringsplek.

Inheemse bloemen
Bert Nijman is voorzitter van de Stichting Buurtschappenvisie. “Eigenlijk wilden we de hotels al vorig jaar plaatsen, maar hebben dat vanwege de corona-crisis op een laag pitje gezet. Nu zijn ze alle twintig klaar en worden ze geplaatst. Twee stuks per buurtschap en dan steeds in de kern ervan. Voor toeristen is dat ook leuk ‘binnen’ fietsen. In samenwerking met de Rova wordt een stukje berm vrijgemaakt bij het hotel en daar gaan we inheemse wilde bloemen zaaien, die hier oorspronkelijk ook al bloeiden. Dat zaaien doen we overigens pas later dit jaar, zodat de plant zich alvast goed kan ontwikkelen. Bloeien doen ze dan vanaf volgend voorjaar. Belangrijk doel van de insectenhotels is dat zo de populatie weer kan toenemen en de vlinders, bijen, lieveheersbeestjes hun nuttige werkzaamheden in de natuur kunnen doen. We hopen dan ook op een goede bezetting van de hotels.” De afmetingen zijn als volgt: 55 centimeter breed, 2 meter hoog, waarvan ongeveer 60 cm de grond in gaat.

Samenwerking
De samenwerking tussen de Stichting Buurtschappenvisie en de Erfgoed Klusbrigade ligt voor de hand. Beide stichtingen zetten zich in voor het buitengebied. De Stichting Buurtschappenvisie behartigt de belangen van de buurtschappen. Bert: “Een kleine greep uit de vele werkzaamheden. Er zijn inmiddels al zo’n veertig AED’s in de buurtschappen geplaatst, de afvalcontainers zijn voorzien van stickers en er is een matrixbord aangeschaft die rouleert door de buurtkernen. Verder besteden we aandacht aan het lokaal eigendom van de zonneparken, meedenken met de omgevingswet en de uitvoering van de betrokkenenparagraaf van de gemeente.”

Versterking
De Erfgoed Klusbrigade zorgt voor het opknappen en restaureren van cultureel erfgoed, zoals waterputten, hooibergen en kippenhokken. Ben Aardema, interim voorzitter en secretaris van de Erfgoed Klusbrigade: “We zaten in een erg verouderd pand zonder goede voorzieningen. Nu hebben we onze eigen werkplaats waar we goed uit de voeten kunnen. Deze is gebouwd van zo veel mogelijk duurzame materialen en bevindt zich naast de Venemans Molen. Voor de bouw hebben we ook veel materialen ‘geoogst’, onder andere houten planken en dakpannen. Onlangs zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. We kunnen tevens gebruik maken van de kantine van de Venemans Molen. Het is hier dus een ideale plek voor ons. We helpen elkaar over en weer. Overigens staat het eerste prototype van het insectenhotel tussen de molen en de kaploods aan de Venemansweg. Wellicht gaan we meer insectenhotels bouwen, maar alleen als er concrete vraag naar is.” Bij de Erfgoed Klusbrigade kan men overigens nog wel enige versterking gebruiken. Dat geldt zowel wat betreft bestuursleden als ook vrijwilligers die willen helpen met de werkzaamheden.


erfgoedklusbrigade.nl

buurtschappenwinterswijk.nl

Erfgoed Klusbrigade metselt laatste deel van monument 2020

 

 
 
 
  
 

WINTERSWIJK - De linker kant van het monument heeft op vrijdagmiddag 28 februari zijn 'hoogste punt bereikt'. Die kant zal uiteindelijk een hoogte van ongeveer 1,50m. krijgen. Er zijn meer dan duizend stenen in dit deel verwerkt.

Bij de meeste gemetselde muren van bijvoorbeeld huizen, kun je wel een patroon zien. Dat is hier niet het geval. "We metselen deze stenen in 'wild verband' en naar eigen inzicht", vertelt één van de vrijwillige metselaars. "Het heeft onder andere te maken met de afmetingen van naamplaten die op heel veel verschillende plekken in de muur zijn gezet. De plek van de 'scheuren' die bewust in de muur gemaakt worden, bepalen we trouwens ook 'in het werk'. Zo noemen we dat als we de tekening niet op de millimeter aan kunnen houden", legt hij verder uit. De metselaars werken hard verder aan het rechter deel, dat ongeveer 2,20m hoog gaat worden. Ze hebben nog een paar dagen.

Bij het deel van de muur dat klaar is, worden nu de metselprofielen al weggehaald. Rechts wordt nog gemetseld en daar moeten ze dus blijven staan. Alle plekken die achter de weggehaalde profielen zaten, moeten nu met specie opgevuld gaan worden. Een bijkomende uitdaging is het op kleur mengen van de specie. De specie heeft niet overal dezelfde kleur en zal dus steeds aangepast moeten worden.

Het eind van het hele project komt langzamerhand in zicht. Over een maand is de onthulling en vóór die tijd moet het monument nog op het mevrouw Kuipers-Rietbergplein neergezet worden. Ook moeten de metselaars daar ter plekke de twee delen aan elkaar vastmaken. "We zijn heel blij dat we nu kunnen zeggen dat het op tijd klaar zal zijn", zegt een vrijwilliger. "Er zaten hier en daar best wat haken en ogen aan en er waren wat onverwachte uitdagingen, maar het gaat lukken. Het is wel vrijwilligers werk, maar dat maakt het niet vrijblijvend, daar zijn we ons wel van bewust."

 
 

Afbeelding