Loading color scheme

Over ons

Wij zijn een groep enthousiaste klussers die graag een project aanpakken.

Zo dragen we bij aan het mooie Nationale Landschap van Winterswijk en zorgen we ervoor dat ons cultureel erfgoed behouden blijft.

Doelstelling

In 2018 is de Erfgoedklusbrigade opgericht met als doel:

Maatschappelijke ambities verbinden.
Zoals:
-       Behoud van kleine erfgoed objecten.
-       Leefbaarheid vergroten in de buurtschap door in een brigade samen te werken;
-       Verbinding leggen met restauratieleerlingen, leermeester en gezel;

Waarom

-        Het herstelproject van kleine cultuurhistorische objecten heeft in Winterswijk door stichting WCL Winterswijk een goed draagvlak opgebouwd wat we niet verloren willen laten gaan. We willen dit draagvlak innovatief voortzetten middels de erfgoedklusbrigade.
-        De overheid stuurt naar een participatiesamenleving. Wij zijn een club met een handen uit de mouwen mentaliteit en willen ons buitengebied mooi houden en maken.
-        In de regio Achterhoek hebben we te maken met krimp. Hierdoor ontstaat meer leegstand wat tot verpaupering kan leiden. Wij willen een nieuwe toekomst bieden voor leegkomende kleine cultuurhistorisch waardevolle objecten.
-        Eén nieuwe economische dragers voor het gebied is toerisme. Om dit te kunnen verzilveren is het behoud van het decor (het Nationaal Landschap) een voorwaarde. Wij werken hier samen aan.
-        Door stimuleringsregelingen zullen de komende jaren veel asbest saneringen plaats vinden. Hierdoor is er een grote kans dat kleinere karakteristieke objecten geen nieuw dak krijgen maar helemaal gesloopt worden. Wij willen de objecten een nieuw leven geven.
-        Er dreigt een groot tekort aan restauratie vakmensen, om leerlingen op te leiden voor de restauratie zijn er uitvoeringsprojecten nodig. De kleine karakteristieke bouwwerken zijn hiervoor prima leerobjecten.

Vrijwilligers

Wilt u ook graag u steentje bijdragen. Neem dan contact met ons op.